Điều khoản công ty

Điều khoản sử dụng

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT HÀO

Khi gia công sản phẩm tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nhật Hào, sản phẩm của các đơn hàng sẽ được bảo hành miễn phí khi xảy ra lỗi kĩ thuật và được hướng dẫn bảo trì sản phẩm định kỳ.

Các bài viết khác